t
-
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

בשורה באקדמיה: הכרה בלימודי יהדות ספרד

אם לא יהיו התנגדויות בלתי צפויות, המל"ג ייתן במה לימודית ומחקרית שווה למורשת של כמחצית מיהודי ישראל, אחרי שנים של אפליה אקדמית • המועצה צפויה לאשר היום לראשונה מסלול דוקטורט באוניברסיטה הפתוחה
איתי שיקמן
22 בפברואר 2022
08:15

זו החלטה היסטורית, יש שיאמרו תיקון עוול של שנים: המועצה להשכלה גבוהה תצביע היום (שלישי) על הכרה בתחום לימודי יהדות ספרד והמזרח - תחום דעת אקדמי נפרד. כזה שראוי לטיפוח הן בהוראה הן במחקר. שינוי אם תרצו של 180 מעלות בגישה האקדמית. בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב פורסם כי בהחלטתה, צפויה המל"ג לקבוע כי פיתוח הדיסיפלינה הנפרדת כתחום העומד בפני עצמו, לא יסתור מהלכים אחרים של פיתוח אקדמי של מורשת עם ישראל על כלל חלקיו. זו לפחות ההמלצה שתעלה להצבעה בוועידת המועצה.

במשך שנים ועד היום לימודי יהדות ספרד והמזרח הועברו באקדמיה כקורסים בתוך לימוד לתארים רחבים יותר של לימודי יהדות או של יהדות תחת שלטון האסלאם. השינוי שעליו יצביעו היום במל"ג מגיע אחרי חמש שנים של עבודת מטה. ועדת משנה שבראשה עמדה פרופסור חביבה פדיה מאוניברסיטת בן גוריון המליצה על קידום ההכרה בתחום הדעת הנפרד.

שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, המשמשת גם יושבת ראש המל"ג תומכת בהצעה ודחפה כי היא תעלה להצבעה היום. ועדיין החשש הוא שיהיו מי שעלולים להצביע נגד - אם מטעמים אקדמים ואם מטעמים אחרים.

ההצבעה היום במל"ג היא רק הצעד הראשון. השלב הבא יהיה תיקצוב והכנסת לימודי התחום לתוכנית הרב שנתית. וזו לא ההחלטה ההיסטורית היחידה שצפויה היום במל"ג. שם צפויים להכיר לראשונה במסלול דוקטורט שייפתח בשנת הלימודים הבאה באוניברסיטה הפתוחה.

המוסד האקדמי פועל כבר כמעט 50 שנה. הוא מלמד לתואר ראשון ולתואר שני. עתה, בפעם הראשונה - המל"ג צפוי להכיר במסלול של תואר שלישי, PHD, בחינוך, בהתמחות בטכנולוגיות למידה. מדובר בתחום רלוונטי מאוד בעידן קורונה והלמידה מרחוק. בפתוחה מקווים שאישור מסלול הדוקטורט הזה, יאפשר להם להמשיך ולפתח מסלולים נוספים לתואר שלישי - גם בעתיד.