t
עמוד השיש שנמצא בחוף אשדוד
צילום: שירה ליפשיץ, רשות העתיקות

ממצאים אחרי הגשם: עמוד של כנסייה עתיקה נחשף בחוף אשדוד

הממצא שהתגלה בסיור שגרתי של המשטרה מיוחס לכנסייה ביזנטית שעמדה במקום לפני כ-1,500 שנים
שרון עידן
22 בפברואר 2022
10:07

שני סיירי השיטור העירוני של עיריית אשדוד, שיצאו בשבוע שעבר לסיור שיגרתי בדיונות שמצפון למצודת אשדוד-ים לאחר כמה ימים גשומים מאוד, זיהו בדרכם חפץ גדול ויוצא דופן המבצבץ מהאדמה. הם הזעיקו למקום את פקחי רשות העתיקות, ששמחו לגלות כי מדובר בעמוד שיש קדום. מבדיקה שנעשתה לממצא עלתה הההערכה כי עמוד השיש, הוא שריד של כנסייה ביזנטית שעמדה במקום לפני כ-1,500 שנה.

מנהל רשות העתיקות, אלי אסקוזידו, שיבח את ערנות השוטרים ואמר כי נראה שהעמוד נחשף בעקבות הגשמים שירדו באזור לאחרונה. "כל גילוי כזה מוסיף פיסה נוספת להבנת הפאזל התרבותי של ארץ ישראל בימי קדם", אמר וקרא לציבור לשים לב ולדווח לאחר גשמים עזים  שעשויים להעלות על פני הקרקע ממצאים נוספים.

הוצאת הממצא מהקרקע. (צילום: רשות העתיקות)

באשדוד מתקיימות מאז שנת 2013 חפירות ארכיאולוגיות בניהולו של ד"ר אלכס פנטלקין מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום של אוניברסיטת תל אביב. באוגוסט 2017, התגלו בחלקו הצפוני של האתר ממצאים נוספים ממתחם של כנסייה המתוארכת לתקופה הביזנטית. אחד הממצאים בחפירה היה סדרת קברים שנשאו כתובות זיכרון עבור דיאקוניות ודיאקונים - עוזרי הכומר, שנמצאו יחד בדופן הצפונית של הכנסייה. כמו כן, התגלה קבר של מרטירית - קדושה מעונה, בחלל המרכזי של הכנסייה.

אשדוד-ים ששכנה באזור החוף הדרומי של העיר אשדוד, בסביבות אזור שכונה י"א של היום, הייתה אחת מערי החוף החשובות בתקופה הביזנטית. העיר, הקרויה במקורות הביזנטיים "אזוטוס פארליוס", השתרעה על פני שטח נרחב, ובמפת מידבא הנודעת מירדן, מתוארים בה מבני ציבור, לרבות כנסיות. לדברי אבי לוי, ארכיאולוג נפת אשקלון ברשות העתיקות: "לא מן הנמנע שהעמוד שנחשף, היה שייך לכנסייה קדומה המתוארת במפת מדבא".