t
מה חושבים יוצאי ברה"מ על הפלישה לאוקראינה?

"התביישתי במנהיגים שלנו שמגמגמים": מה חושבים הפוליטיקאים העולים מברה"מ על העמדה הישראלית?

הפלישה הרוסית הותירה את הפוליטיקאים העולים המומים - והם לא חוסכים ביקורת על התנהלותם של בנט ולפיד
יואב קרקובסקי
26 בפברואר 2022
23:23