t
מתוך הכתבה

בית החולים הווירטואלי שמספק סיוע נפשי מישראל לאוקראינה

עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים מישראל מתגייסים בהתנדבות לתת סיוע נפשי ראשוני. בשיחות וידאו, מרחוק, הם משוחחים עם תושבים מאזורי הקרבות שמצאו עצמם פתאום במלחמת הישרדות
נוב ראובני
03 במרץ 2022
22:28