t
הממצאים הארכיאולוגיים בבית בירושלים
צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

אוצר בדירה בירושלים: חפצים עתיקים ונדירים התגלו בביתו של חשוד בסחר בעתיקות

בין החפצים שמצאו שוטרים ואנשי רשות העתיקות בדירה בשכונת רמת שלמה: קערה בת 1,500 שנה עם כתובות מאגיות בעברית ושנהבים המתוארכים לתקופת המקרא. המשטרה פשטה גם על בית מכירות פומביות במרכז שהיה בקשר עם החשוד בסחר וגילתה מטבעות וכלי נשק עתיקים
שרון עידן
07 במרץ 2022
09:11

צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

פשיטה של משטרת ישראל ואנשי רשות העתיקות על בית בשכונת רמת שלמה בירושלים גילתה אוצר של ממש: חפצים נדירים מתקופת מהעת העתיקה ומתקופת המקרא, ובהם קערות הנושאות כתובות מאגיות בעברית וחפצי עצם ושנהב נדירים. בפשיטה נעצר תושב העיר החשוד בסחר בלתי חוקי בעתיקות. 

קערות הכישוף, המכונות "קערות ההשבעה", שימשו כמעין קמעות בעת העתיקה, והן מתוארכות למאות הרביעית עד השמינית לספירה. לרוב, נהגו להטמין אותן תחת רצפת הבית לשם הגנה. בתוך הקערות נכתבו במעגלים משפטי כישוף, בכתב עברי ובשפה הארמית-בבלית. המשפטים והמילים בקערות נועדו להיאבק בקללות, במחלות בשדים ומזיקים.

ברשות העתיקות סבורים שהחשוד עסק בהדבקת הקערות ובשיקומן כדי להעמידן למכירה. בביתו נתפסו לצד העתיקות גם חומרים כימיים, שנועדו, על פי החשד, לשיחזור כלי החרס, וכן לניקוי מתכות ומטבעות עתיקים.

בנוסף למאות מטבעות, התגלו בבית החשוד פריטים נדירים מתקופת המקרא - חפצי עצם ושנהב מעוטרים בסגנון פניקי, עם מוטיבים מצריים, וכוללים סצנות מעולם החי, לצד עיטורים גאומטריים. ההערכה ביחידה למניעת שוד של רשות העתיקות, היא כי הפריטים נחפרו בניגוד לחוק באחד מהתילים המקראיים בשומרון, או בצפון הארץ.

צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

בביתו של החשוד נתפסו מסמכים, העשויים ללמד על קשריו עם שודדי עתיקות וסוחרים בלתי מורשים בעתיקות. בהמשך לחקירת החשוד, הגיעו מפקחי רשות העתיקות לבית מכירות פומביות באזור המרכז, שם תפסו פריטים עתיקים נוספים שהועמדו על ידי החשוד למכירה, בניגוד לחוק. בין הממצאים כלי נשק עתיקים, כלי זכוכית ומטבעות ברונזה וכסף.

בסיום החקירה, יועבר תיק החקירה ללשכה המשפטית ברשות העתיקות לבחינת הגשת כתב אישום בעבירות של ניסיון סחר בעתיקות ללא היתר, אי דיווח על מציאת עתיקה, אי רישום אוסף ואחזקת רכוש החשוד כגנוב -עבירות פליליות, שהעונש הקבוע בחוק לגביהן הוא עד שלוש שנות מאסר.