t
ההלוויות הגדולות בישראל

הרב עובדיה יוסף, הרב שך ורבין: בחזרה להלוויות הגדולות ביותר שהתרחשו בישראל

מאות אלפי בני אדם מצטופפים, שיתוק כבישים מרכזיים במשך שעות ארוכות – את התמונות האלו ראינו לא רק בהלווייתו של הרב קנייבסקי היום, אלא גם בהלוויות ענק נוספות בשנים האחרונות, רובן הגדול של רבנים חרדים גדולי הדור. מתי החלו לסקר אותן בתקשורת, ומדוע מנהיגים מהציבור הכללי לא זכו לאותו כבוד בדרכם האחרונה?
אלון שרביט
20 במרץ 2022
22:53