t
נופר משה/ מחדל בריחת הנערה

רק אחרי שבועיים - הנערה אותרה בבית גבר שביצע בה עבירות מין

בת 15 שברחה ממעון לנערות בסיכון, אותרה אחרי שבועיים בביתו של צעיר בן 21 שהסתיר אותה וביצע בה עבירות מין קשות. אימה של הנערה והמדריכה שלה במעון דיווחו למשטרה ולגורמי הרווחה ואף מסרו להם את כתובתו, אבל דבר לא נעשה כדי לאתרה מייד
נופר משה פרדו
25 במרץ 2022
01:22