t
נופה משה – ליל סדר בדרך לארץ

"יציאת מצרים משלהם": העולים והפליטים מאוקראינה חוגגים חירות

סדר ראשון בבית החדש או בדרך: בצל המלחמה באירופה ציינו אמש אלפי הנמלטים שהגיעו ארצה או שנמצאים עדיין במחנות המעבר את חג הפסח, בליל סדר שארגנה הסוכנות היהודית
נופר משה
16 באפריל 2022
21:36