כאן מדע | מדעי השנאה: איך לפתור סכסוכים מדיניים?

במרכז הבינתחומי בהרצליה נמצאה דרך לפתור סכסוכים מורכבים שנראים בלתי פתירים.
מערכת כאן
12 ביולי 2016
17:34