t
נוב ראובני/ סוף הקורונה

"רואים את הסוף": האם המחלה ששינתה את העולם הופכת לשגרה?

אחרי קצת יותר משנתיים, וחמישה גלים של תחלואה שהגיעה כמעט לכל בית בישראל – נראה שמגפת הקורונה עוברת לשלב אחר. לא עוד מגפה עולמית משתוללת, אלא מחלה ויראלית, מוגבלת. החיים כבר לא עומדים מלכת, והפחד הגדול מהקורונה כבר דעך ברוב האוכולוסייה. מובילי המאבק בקורונה מסכמים שנתיים של מגפה
נוב ראובני
26 באפריל 2022
23:08
עודכן ב 07:30