t
חיילי מילואים
צילום: משה שי, פלאש 90

הנחה בארנונה, זיכוי במס, סבסוד לנופש וציוד ספורט: ההטבות החדשות למשרתי מילואים

ועדת השרים לענייני מילואים אושרה שורת הטבות - שרובן מיועדות למי שמשרת כמפקד במילואים. שר הביטחון גנץ: "נמשיך במגמה הזו ונמשיך לחזק את משרתי המילואים"
איתי בלומנטל
09 במאי 2022
18:41

תודה למשרתים במילואים: ועדת השרים לענייני מילואים אישרה היום שורה של הטבות המיועדות למשרתים, ובמיוחד לאלו שמוצבים כמפקדים במילואים. בין ההטבות - הגדלת הזכאות להנחה בארנונה, הכפלת מספר נקודות הזיכוי ממס והגדלת המלגות לסטודנטים. ההטבות יובאו לאישור הממשלה. 

בין ההטבות שעליהן החליטה הוועדה על פי המלצת צה"ל:

• הגדלת ההנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים בשיעור של 25%.

• הכפלת התגמול המיוחד למפקדים במילואים בנקודת זיכוי במס.

• הנפקת כרטיס נקודות אישיות למפקדים לצורך רכישת ציוד ספורט.

• סבסוד חופשות בישראל למפקדי מילואים פעילים.

• הרחבת ההכרה בניסיון פיקודי ומקצועי במכרזים של שירות המדינה.

• בחינת מתן עדיפות בהגרלות "דירה להשכיר" של משרד השיכון.

• מתן תמיכה תקציבית לפעילות ספורט בקבוצות למשרתי המילואים ובני ובנות זוגם.

• הקמת מאיץ עסקי למיזמים של משרתים פעילים והקמת מנגנון להוקרת מעסיקים.

• הגדלת המלגות לסטודנטים המשרתים במילואים עבור השתתפות בפרויקט "פר"ח". בנוסף, ייבחנו התאמות בכללי זכויות הסטודנט למשרתים הנקראים לשירות בצו התראה חריגה.

• לוחמים יידרשו לבצע רק 75% ממכסת ימי השירות הפעיל על מנת לעמוד במעמד וזכאויות שרות מילואים פעיל. הגדרת משרת מילואים כפעיל תבוצע מעתה פעמיים בשנה כך שמשרתי המילואים יקבלו את הזכאות באופן מהיר יותר.

בצבא הדגישו שבשנים האחרונות בוצעו מספר פעולות נוספות להוקרת מערך המילואים, במסגרתן הותאם מודל תגמול אשר מעניק ללוחמים, שעברו את מכסת המילואים, 1,300 שקלים נוספים על המענקים הקיימים, חולקו 73 מלגות לימודים בשווי של כ-8,000 שקלים למלגה עבור קצינים וקצינות לוחמים, שעתידים להתמנות למפקדי פלוגות והותאמה מעטפת לוגיסטית משופרת עבור הגדודים המבצעים תעסוקה מבצעית.

בפתח ישיבת השרים אמר גנץ:  "משרתי המילואים הם מעט שעושים הרבה למען הביטחון. יש לנו חובה לשמור על הכשירות שלהם, יש לנו חובה שיוכלו לעמוד במשימות המבצעיות ויש לנו חובה גם לשמור על לכידות היחידות ולהוקיר את פעילותם. זה מה שנעשה במסגרת הוועדה. אנחנו עומדים בפתח חודש המלחמה של צה"ל, במסגרתו ייערך אימון מילואים חסר תקדים בהיקפו. אנחנו נמשיך במגמה הזו ונמשיך לחזק את משרתי המילואים".