הניה שוחט

הכירו את מילון המושגים החרדי

אתם אנ"ש? איפה אתם אוחזים? ומה זה אומר אישה "במצב"? הניה שוחט נחלצת לטובת החילונים ועושה הכרות עם לקסיקון הסלנג החרדי
מערכת כאן
22 במאי 2022
10:30