ארכיון
צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

שוק העבודה התאושש ממשבר קורונה מהר מהצפוי

דוח זרוע העבודה: עלייה בשיעור התעסוקה בקרב נשים חרדיות ונשים ערביות • למרות הגידול בשיעור המועסקים, הפער המגדרי בענף ההייטק לא הצטמצם
ליאל קייזר
25 במאי 2022
06:01

התאוששות שוק העבודה הישראלי ממשבר הקורונה הייתה מהירה, הן ביחס לציפיות בתחילת המשבר והן בהשוואה בינלאומית. כך עולה מדוח שוק העבודה בישראל לשנת 2021 שפרסמה הבוקר (רביעי) זרוע העבודה במשרד הכלכלה. עם זאת, ברבעון הרביעי של 2021 עדיין היו שיעורי התעסוקה של מרבית קבוצות האוכלוסייה נמוכים משהיו ב-2019.

בשתי קבוצות אוכלוסייה היה שיעור התעסוקה גבוה יותר: בקרב הנשים החרדיות הגיע שיעור התעסוקה ל-81%; בכך הן השיגו את יעד התעסוקה שלהן ל-2030 ואף עברו אותו, ושיעור התעסוקה בקרבן היה נמוך בכ-1.5% בלבד משיעור התעסוקה בקרב הנשים היהודיות הלא-חרדיות. בקרב הנשים הערביות עמד שיעור התעסוקה על 41% – גבוה בארבע נקודות אחוז משיעורו בסוף 2019.

שיעור התעסוקה נפגע במיוחד בקרב גברים ערבים, ובשנת 2021 היה נמוך בכ-8% משהיה בשנת 2019, וב-12% מיעדי התעסוקה ל-2030. במקביל חלה עלייה חדה בשיעור חסרי המעש (מי שאינם עובדים ואינם לומדים) בקרב הגברים הערבים הצעירים. בשיא המשבר עמד שיעור חסרי המעש על 43%, ובמחצית השנייה של 2021 הוא ירד אך עודו גבוה מאוד – 35%.

ענפי הכלכלה השונים לא התאוששו מהמשבר בצורה שווה. מצד אחד, בסוף 2021 שיעור המועסקים בענף מידע ותקשורת – ענף ההייטק עלה ב-15% ביחס ל-2019 (מתוקנן לגידול האוכלוסייה). בנוסף כפי שהיה ניתן לצפות בזמן משבר בריאותי, ענף בריאות, רווחה וסעד עלה ב-6%.

מהצד השני, ענף אירוח ואוכל שנפגע באופן החד ביותר במהלך הסגרים לא התאושש באופן מלא גם בסוף 2021, ומספר המועסקים בו היה נמוך ב-19% יחסית ל-2019. בנוסף הייתה ירידה חדה בענפי תחבורה, שירותי ניהול ותמיכה ושירותים אחרים.

בתוך כך, למרות הגידול בשיעור המועסקים בהייטק בשנים האחרונות ולמרות הגידול במספר האבסולוטי של נשים המצטרפות לענף ולתפקידים טכנולוגיים, הפער המגדרי בענף לא הצטמצם. שיעור הנשים בקרב המועסקים בענף ההייטק ירד ב-2021 ל-33.4%. בנוסף, שיעור הנשים בתפקידים טכנולוגיים בהייטק נמוך עוד יותר. בשנת 2021 עמד שיעור הנשים בקרב עובדים בתפקידים טכנולוגים בענף ההייטק על 27.5% בלבד – נמוך מהשיעור בשנת 2015.