t
ג'והרה ח'ניפס

נשים על הכוונת: למה התיקון לחוק עדיין לא מספיק?

איך מקרים של רצח נשים בתוך המשפחה הסתיימו בלי מאסר עולם • למה המילים "רצח על רקע כבוד המשפחה" לא נכנסו לחוק - ולמה התיקון שלו עדיין לא מספיק?
תמר אלמוג
08 ביוני 2022
23:09

בשנים האחרונות מנסים המחוקקים ובתי המשפט להביא להחמרת ענישה על רצח נשים במשפחה. זה לא תמיד פשוט גם כשחלק מההגבלות כבר הוסרו. עד לפני שלוש שנים בערך גם כשהיה רצח בתוך המשפחה, לפעמים בית המשפט הרשיע בהריגה או לא גזר מאסר עולם. בתי המשפט באופן עקבי ומפורש דחו טענות ההגנה שרקע תרבותי מהווה סיבה להקל בעונש – אבל עדיין, החוק היה לפעמים מחסום.


ואז הגיע השינוי: רפורמה בדיני העונשין, בעבירות ההמתה. היום הקביעה כבר ברורה – רצח הוא רצח גם אם נעשה בכוונה ותכנון מראש וגם אם בחמת זעם ואדישות לתוצאה. שניהם רצח. לא הריגה, לא רשלנות. אם המעשה היה בנסיבות מחמירות התוצאה היא אחת, והיא חובה: מאסר עולם.

כאן הכניסה הכנסת את השינוי בעניין הזה. נכון, המחוקקות והמחוקקים, מסיבה מוצדקת, לא הכניסו לחוק במפורש את המילים הבעייתיות "רצח על רקע כבוד המשפחה" – מילים שעלולות לרמז על עילה או הצדקה, אבל הבהירו היטב למה הם מתכוונים.  לכן החוק קובע: "אם המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטילו מרות או מורא ולכפות אורחות התנהגות" – זאת נסיבה מחמירה.

אם אח דקר את אחותו כי התלבשה באופן לא צנוע, בין אם תכנן זאת מראש, ובין אם חטף קריזה כשראה אותה, אם אב היכה למוות את בתו כי אורחות חייה לא לטעמו מתוך אדישות לאפשרות שיהרוג אותה במכות - זה רצח, וזה רצח.

עדיין, היתה ונותרה בעיה באיסוף ראיות: כשהרצח נעשה בתוך המשפחה, מחקרים מוכיחים כי פעמים רבות המשפחה משתפת פעולה, בשתיקה ואף בהעלמת ראיות. אלו לא הבעיות היחידות, אם הרצח בוצע בידי בן זוג, כדי שתהיה נסיבה מחמירה, צריך להוכיח שהיתה התעללות מתמשכת, תלונות ועוד. ולא תמיד אפשר להוכיח את זה, אם הקורבן לא בחיים.

אז היה שינוי, ויש החמרה, אבל דבר אחד בטוח - זה לא מספיק. בטח לא במבחן התוצאה, אל מול הפנים והשמות של הנשים ששילמו בחייהן.

ג'והרה ח'ניפס הובאה למנוחות

אלפים השתתפו הערב (רביעי) בהלוויתה של ג'והרה ח'ניפס. ארונה הובא לבית העם בשפרעם ומשם הובל לבית הקברות של העדה הדרוזית. ראשי רשויות, אנשי ועדת המעקב ויו"ר רע"ם מנסור עבאס השתתפו בהלווייה. 


ההערכה היא שח'ניפס הייתה היעד לחיסול ויכול להיות שבני משפחתה מעורבים. הכאב וההלם בעיר גדול, ובמשפחה הודפים את הטענות ואומרים שמכתימים את שמם. בנוסף הרבה שמועות מסתובבות על נסיבות מותה. בתוך כך, תושבים דרוזים בשפרעם אמרו לכאן חדשות כי הם חוששים לזליגת האלימות והפשיעה המאורגנת מהחברה הערבית לזו הדרוזית.