אילוסטרציה
צילום: גטי אימג'ס

נזקי הקורונה? 1 מכל 4 תלמידים דוברי עברית מתקשה בהבנת הנקרא

מבחני השפה של תלמידי כיתות ד': 43% מהתלמידים דוברי העברית - ברמה גבוהה בהבנת הנקרא • רק 3% מהתלמידים דוברי הערבית ממוקמים ברמה זו • וגם - ככל שהרקע החברתי-כלכלי של התלמידים גבוה יותר, כך הישגיהם גבוהים יותר
איתי שיקמן ולירן כוג'הינוף
14 ביוני 2022
16:01

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך פרסמה היום (שלישי) את תוצאות מבחני השפה של תלמידי כיתות ד' בעברית ובערבית. על פי תוצאות המבחנים, אחד מכל ארבעה תלמידים שעברית היא שפת אמם, והחלו כיתה ב' עם תחילת מגפת הקורונה מתקשים בהבנת הנקרא. בנוסף, רוב מכריע של התלמידים שערבית היא שפת אמם מתקשים בהבנת הנקרא.

43% מהתלמידים דוברי העברית הם נמצאים ברמה הגבוהה בהבנת הנקרא. הדבר מעיד על שליטתם בכל הפעולות והמיומנויות שתוכנית הלימודים בעברית מצפה מתלמידי כיתה ד'. לעומת זאת, 26% מהתלמידים נמצאים ברמה הנמוכה. תלמידים אלה גילו שליטה בפעולות פשוטות בלבד במיומנויות הבנת הנקרא.

בנוסף, בבחינה נמצא כי נרשמו פערים ניכרים על רקע חברתי-כלכלי. ככל שהרקע החברתי-כלכלי של התלמידים גבוה יותר, כך הישגיהם גבוהים יותר. 50% מהתלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה הם ברמה הגבוהה בהבנת הנקרא, לעומת 27% מהתלמידים שמגיעים מרקע נמוך. במקביל, רק 19% מהתלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה הם ברמה הנמוכה, לעומת 43% מהתלמידים מרקע נמוך.

בניגוד לדוברי העברית, רק 3% מהתלמידים דוברי הערבית נמצאים ברמה הגבוהה בהבנת הנקרא. רמה זו מעידה על שליטה בכל הפעולות והמיומנויות שתוכנית הלימודים בערבית מצפה מתלמידי כיתה ד'. לעומת זאת, 48% מהתלמידים ברמה נמוכה מאוד, שמצביעה על קושי רב בהבנת הנקרא ובכלל זה קושי בקריאה. כאשר מאפיינים את בתי הספר לפי שיעור התלמידים בכל אחת מרמות הביצוע בהבנת הנקרא, מוצאים כי בחמישה מכל שישה מבתי הספר, יותר מרבע מהתלמידים סווגו לרמת הביצוע הנמוכה מאוד.

בהערכה החיצונית בשפת אם עברית השתתפו 70,651 תלמידי כיתות ד' שלומדים ב-1,416 בתי ספר בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי. שיעור ההשתתפות בבתי ספר אלו עמד על 79% מן התלמידים. בנוסף, השתתפו בהערכה 336 בתי ספר בפיקוח החרדי, אך נתוניהם לא פורסמו בדוח זה, שכן ההשתתפות של בתי הספר בפיקוח החרדי היא חלקית ואינה מייצגת אוכלוסייה זו.

בהערכה החיצונית בשפת אם ערבית השתתפו 25,209 תלמידי כיתות ד' שלומדים ב-452 בתי ספר. שיעור ההשתתפות בכלל בתי הספר עמד על 85% מן התלמידים.