t
אמיר גרא -מיכה ברעם

בגיל 92: הצלם מיכה ברעם חוזר לתודעה הציבורית

מיכה בר-עם התחיל לצלם את ישראל כבר בשנות החמישים, ועשה זאת בדבקות ובחוכמה. כשזכה בפרס ישראל, בשנת 2000, כתבו עליו השופטים שהוא "תרם להבנה מעמיקה של החיים בישראל". היום, בגיל 92, זוכה בר-עם להצדעה מהדור הצעיר, עם סרט תיעודי חדש ועטור פרסים, עם תערוכה במוזיאון תל אביב, וגם, לא פחות חשוב, עם הכרה בתרומתה של אשתו, אורנה, למפעל חייו.
אמיר גרא
17 ביוני 2022
22:52