t
מיכל רשף – שיאי חום באירופה

שיאי חום באירופה: 42 מעלות נמדדו בצרפת ובספרד

במערב אירופה נרשמו שיאי טמפרטורות לחודש יוני. גל החום הכבד גרם לשריפות בספרד, ולביטול הלימודים בכמה אזורים בצרפת
מיכל רשף
18 ביוני 2022
23:09