כאן מקשיבים

כאן מקשיבים | אח שלי נעדר כבר 13 שנה

אלי ברח ממוסד לאנשים עם מוגבלות כדי לפגוש את אמו ומאז נעלמו עקבותיו. רחל, אחותו, מספרת לאורית נבון על שנים ארוכות של חוסר ודאות ודאגה לגורלו
מערכת כאן
22 ביוני 2022
12:56