כאן דעה

כאן דעה | הוועדות להפסקת היריון חייבות להתבטל

כשיובל נכנסה להיריון היא לא הייתה מוכנה להיות אמא, אבל לוועדה שהייתה צריכה לקבוע את גורלה זה לא היה ברור. היא ממש לא חושבת שהיא צריכה לתת דין וחשבון על האיברים הפנימיים שלה
מערכת כאן
30 ביוני 2022
12:34