t
תלמידים בכיתה
צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

מספר הסייעות המשלבות לתלמידי החינוך המיוחד עלה ב-19% בארבע שנים

בשנת הלימודים שהסתיימה שולבו בחינוך הרגיל יותר מ-175 אלף תלמידי חינוך מיוחד • מנתוני הכנסת עולה שהתקנים של הסייעות המשלבות במערכת עומדים על פחות מ-11 אלף • לאור ריבוי הסייעות בכיתות הלימוד, ותלונות של הורים על כישלון הרפורמה בחינוך המיוחד - במשרד החינוך מתקיימים דיונים לשינוי השיטה הקיימת
איתי שיקמן
05 ביולי 2022
11:34

העלייה הדרמטית במספר ילדי החינוך המיוחד המשולבים במערכת החינוך, הובילה לעלייה דרמטית עוד יותר במספר הסייעות המשלבות בתוך בתי הספר - כך שמספרן עלה ב-19% בתוך ארבע שנים, כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב. 

בעקבות הרפורמה בחינוך המיוחד, שנכנסה לתוקף ב-2020, כ-60% מתלמידי החינוך המיוחד משולבים במערכת החינוך הרגילה, ולצידן פועלות סייעות משלבות. מנתונים שפורסמו בדוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת עולה כי בשנת הלימודים שהסתיימה זה עתה שולבו בחינוך הרגיל יותר מ-175 אלף תלמידים - עלייה של כ-15 אלף ילדים בהשוואה לשנה הקודמת.

מהנתונים שהגיעו לידי כאן חדשות עולה כי מספר הסייעות המשלבות זינק בכ-19% מאז 2018, אז היו במערכת פחות מ-7,000 סייעות, כשבשנת 2021 נוספו למערכת כמעט 4,000 תקנים לסייעות משלבות - זאת בעוד רבות מהמשרות מפוצלות לחלקיות משרה בין סייעות שונות.

עוד עולה מהמחקר כי הגידול במספר משרות הסייעות גבוה הרבה יותר משיעור הגידול במספר התלמידים הכולל בכל שנה - כ-2% בלבד, אך שיעורן תואם את הגידול במספר התלמידים הזכאים לסל סיוע אישי.

מי רוצה להיות מורה? | עוד יום

לאור העלייה הדרמטית במספר הסייעות, ובכמות המבוגרים הפוטנציאלית בכל כיתה - כתוצאה מריבוי הסייעות, ותלונות של הורים על כישלון הרפורמה בחינוך המיוחד - במשרד החינוך מתקיימים דיונים לתיקון החקיקה ולשינוי השיטה הקיימת.

לפני שבוע התראיינה בתוכנית "סדר יום" אימא לילד בן 6 על הרצף האוטיסטי, ששיתפה על תופעת העסקת סייעות משלבות לילדים על הרצף האוטיסטי בחינוך הרגיל בתוספת תשלום "בשחור" של ההורים - בגובה אלפי שקלים, למרות שהסייעות מועסקות על ידי הרשויות המקומיות.

הערב תתקיים בכיכר הבימה הפגנה של סייעות ומשלבות לשיפור שכרן ותנאי העסקתן.