t
ארץ עיר
צילום: כאן חדשות

ארץ עיר: מה הסוד הגדול של מעלות תרשיחא?

בערי פריפריה שרחוקות מעין התקשורת, נחשפות תופעות שונות, משונות וגם מטרידות | השבוע בחדשות הערב - שני פרקים חדשים בסדרה "ארץ עיר" של אורן אהרוני
אורן אהרוני
10 ביולי 2022
14:53
עודכן ב 22:37

עיריית מעלות תרשיחא טוענת שזכתה בציון גבוה במדד השקיפות, אך בפועל היא מפרסמת מישיבותיה פרוטוקול שכולו מושחר. מה הסוד הגדול של העיר? השבוע בחדשות הערב בכאן 11 סדרת התחקירים של אורן אהרוני, "ארץ עיר", חוזרת עם שני פרקים חדשים על המחדלים והכאוס בעיריות בפריפריה. 

פרק 1

מסע בג'ונגל המוניציפלי הישראלי בין ערי פריפריה - צפו בכל פרקי ארץ עיר

תגובת עיריית מעלות תרשיחא

1. להלן התייחסות העיריה לכל אחת מן השאלות שהוצגו בפני מחלקת הדוברות מטעם הכתב שבנדון: ש: "לפני שנבחר, הבטיח ראש העיר, מר ארקדי פומרנץ שקיפות. פרוטוקול ועדת ההתקשרויות מתאריך 8/2/22 הושחר כמעט כולו (בידי העותק הלא מושחר). אבקש לדעת מדוע אין שקיפות בחלק מההחלטות שהושחרו ואינן שקופות לציבור. אתם מוזמנים להגיב ספציפית גם על מה שהושחר".

ת: אכן ראש העיר הבטיח שקיפות בטרם בחירתו לכהונה, הבטיח וקיים! העיר מעלות תרשיחא קיבלה ציון גבוה בביקורת השנתית שעורכת עמותת שבי"ל (שקיפות בינלאומית לישראל) בראשות השופטת בדימוס נילי ארד. בהתייחס לטענתך בדבר הפרוטוקול, הדין בישראל קובע מקרים ספציפיים המחייבים פרסום באתר הרשות. העיריה עומדת בהוראות הדין ופרסמה את פרוטוקול הוועדה בהתאם לחובת פרסום החלה עליה על פי חוק! החלק מהפרוטוקול אשר הושחר מטעמי צנעת הפרט, הינו חלק מדיון אחר ואינו חלק מוועדת שלושה אשר את החלטותיה פירסמה העיריה כדין.  

2. ש: "בשנת 2019 חתמה העירייה על חוזה עם להב אורבני על מנת לחקור, לאתר נכסים ולהשיב כספים. אבקש לראות את המכרז לפיו זכתה החברה? כיצד זכתה חברה שהוקמה יום אחד לפני הזכיה? כמה כספים ונכסים השיבה עד היום לעירייה ומדוע ראש העיר שטוען בפוסט: 'גילינו כי מיליונים רבים של שקלים שהיו אמורים להגיע לקופה הציבורית, לרבות היטלי השבחה ודמי שימוש, לא שולמו בניגוד לדין'. החליט לבטל את היטלי ההשבחה ליזמים בפרויקטים של פינוי בינוי?"

ת: הסכם ההתקשרות מול החברה המוזכרת נחתם בשנת 2019 באישורה של היועצת המשפטית הקודמת של העירייה. בהתייחס לביטול היטלי ההשבחה ליזמים בפרויקטים של פינוי בינוי, מליאת העיר אישרה פטור בחלק משטחי העיר מן הטעם של יצירת כדאיות כלכלית להשקעה ליזמים והחברות הבונות, למען יצירת היתכנות לפרויקטים של פינוי ובינוי בעיר. בשאר חלקי העיר נקבע במסגרת אותה החלטת מועצת עיר, שיעור היטל השבחה בגובה 25%. יצויין כי החלטת מועצת העיר התקבלה בהתאם לתיקון לחוק התכנון והבניה אשר חייב את הרשויות לקבל החלטה הנוגעת לפילוח העיר והטלת שיעורי היטל השבחה של 0% או 25% או 50%  עד ליום 1.5.22, חלף ברירת מחדל של 25% היטל השבחה לפרויקטים של פינוי ובינוי בכל העיר כברירת מחדל שקובע החוק. קבלת ההחלטה במעלות תרשיחא נבעה מן הרצון לעודד קיומם של פרויקטים אלו , בהתחשב שלצערנו בעיר פריפריאלית, מקדם ההכפלה גבוה באופן אשר אינו כדאי ליזמים.

3. ש: "מדוע החליט ראש העיר למנוע צילום של ישיבות המועצה על ידי חברי מועצה או על ידי הציבור?

ת: ראשית יובהר כי מדובר באשרור החלטה של ראש העיר הקודם. מדובר בהחלטה מתבקשת וסבירה הנהוגה ברשויות רבות וזאת מן הטעמים הבאים: ישיבות המועצה משודרות בשידור חי בדף הפייסבוק העירוני תוך שקיפות מלאה לציבור הרחב, בנוסף על כך צילום הישיבות והתמלול המלא שלהן מפורסמים כפי שהם באתר העירייה וגלויים לכל. בנוסף, מתן האפשרות לחברי המועצה/ הציבור לצלם במקביל את ישיבות המועצה, יצרה פעמים רבות הפרעות מרובות לסדר הדיון וניהול הישיבה שלא לצורך.

4. ש: "באחת מישיבות המועצה, נשמע ראש העיר אומר ליו"ר האופוזיציה, מוטי בן דוד: "אני אבכה עליך אם יקרה מקרה" למה התכוון ראש העיר באיום הזה?"

ת: ראשית מר מוטי בן דוד הינו חבר מועצה מן המניין ואינו יו"ר האופוזיציה . שנית, אין המדובר באיום כלל וכלל אלא חלק משיח שלם שאותו בחר הכתב לצטט באופן חלקי בלבד כדי שיתאים לאינטרסים העלומים שלו. נשגב מבינתנו מדוע בחר הכתב להתייחס דווקא לתגובתו של ראש העיר בדיאלוג שנוהל בין השניים באופן המוציא את האמירה מכל הקשר ובחר להתעלם מהתיאורים הקשים, העלבונות והגידופים שהוטחו בראש העיר על יד חבר המועצה מר בן דוד במהלך ישיבת המועצה. לו טרח הכתב למלא את תפקידו כעיתונאי חוקר ושומר הסף של הדמוקרטיה  היה מעיין בתמלול הישיבה ומבין בנקל כי אין מדובר באיום כלל וכלל אלא בהתבטאות אנושית של הבעת צער אשר מוכיחה כי להבדיל, אין ראש העיר מייחל למר בן דוד שום רע אלא ההיפך מכך ולכן אין לראות באמירה איום  כלשהו כלל.

6. ש: "לפני מספר חודשים התברר לתושבי העיר שנעשית כריתה של עצים בתכנית ללא אישור אגרונום. הכריתה נעצרה על ידי פקיד יערות של משרד החקלאות שביצע בדיקה בנושא. מבקש להבין מה העלתה הבדיקה".

עיריית מעלות תרשיחא ממלאת את חובתה להגן על בטיחות תושביה מפני שריפות יער באמצעות פרויקט "חיץ אש" אשר משמעו דילול עצים המהווים סיכון לשריפות במקומות מסוימים. העיריה קיימה הליך סדור בשיתוף הציבור ובשקיפות מלאה ב ביצוע פרויקט . הפרויקט בוצע באישור ושיתוף כל הגורמים הרלוונטיים: פקיד היערות במשרד החקלאות,  כב"ה, קק"ל, רט"ג, ומשטרת ישראל. התחלת הביצוע נעשתה רק לאחר קבלת אישורי כריתה בתוקף מטעם פקיד היערות. כלל הגורמים נפגשו הן בעירייה והן בשטח, כולל נציגי ציבור על מנת לעקוב אחר ביצוע השלבים השונים בפרויקט. למותר להזכיר כי רק לפני מספר חודשים פרצה שריפה גדולה שאיימה לכלות את מבני מגורים בתרשיחא ורק בנס לא נרשמו אבדות בנפש. כלקח מרכזי משריפה זו, ישנה הבנה שמדובר בפרויקט חיוני ,שאי ביצועו עלול להוביל לסכנת חיים ממשית, קיפוח חיי אדם, פגיעה ברכוש ולפגיעה בבעלי החיים ובצמחיית עירנו. עיריית מעלות תרשיחא  ביצעה את הפרויקט על פי דין, באופן מסודר, ומשתף ושקוף לציבור, תוך הקפדה יתרה על הצורך בשמירת הבטיחות והשמירה על ערכי הטבע באיזון עדין לטובת העיר. על כך קיבלנו שבחים מאת הגורמים השונים הנוגעים לפרויקט כפי שהוזכרו לעיל.

תגובת העיריה: עיריית מעלות תרשיחא מצרה על בחירתו האומללה של הכתב להטיח טענות חסרות שחר מן היקב ומן הגורן אשר ביניהן לבין שקיפות או אמת אין ולא כלום. ניכר מן השאלות והטענות כי כתבה מוזמנת ומגוחכת זו נגועה באינטרסים פוליטיים מובהקים. אין אלא להצטער כי הערוץ בוחר לתת במה לרפש חסר בסיס במקום  לעסוק בייחודיות והקסם המצוי בעיר הפריפריאלית  מעלות תרשיחא, המהווה עיר מרכזית נושאת דגל בסביבה הגלילית, עיר  המקדשת איכות חיים וסביבה, בעלת מערכת חינוך לתפארת בסביבת חדשנית עטורת הישגים, עיר מרכזית של תרבות, פנאי ותיירות ומעצמת ספורט בזירה הארצית והבינלאומית, עיר מעורבת בעלת מרקם חברתי יוצא דופן המשלב חברה יהודית וערבית החיה בהרמוניה מצטיינת גם כשהארץ בוערת.

מומלץ לערוץ 11 לעסוק בסיקור עיתונאי אובייקטיבי המשקף את הצטיינותה של העיר בשלל תחומים, חלף ניסיון עגום ועקר להכפיש את העירייה ונושאי המשרה שבה, מטעמי פוליטיקה מקומית. אם כבר בוחר הכתב לעסוק בפוליטיקה המקומית, טוב יהיה אם יטרח לבדוק  למשל את ההצעות לסדר הבלתי חוקיות שאושרו אתמול (20.6.22) ע"י האופוזיציה בישיבת מליאת העיר .