סבן

מנהל התפטר אחרי שזומן לשימוע בגלל אי הקפדה על נהלי טוהר בחינות

ציוני התלמידים בבגרות נעו בין 96 ל-100. צוות של משרד החינוך קבע כי בביה"ס ישנם דפוסים פסולים של אי הקפדה על נהלי טוהר הבחינות
אורן אהרוני
02 באוגוסט 2022
12:05

בעקבות תחקיר כאן חדשות לפני שנה על טענות כי מנהל בית ספר תיכון באופקים, ישראל סבן, סייע בבחינת בגרות במתמטיקה לתלמידים, ועדת בדיקה שקמה בתוך משרד החינוך לא מצאה בסיס איתן כדי להכריע בדבר הטענות שעלו בכתבה, אולם קבעה שבבית הספר קיימים דפוסים פסולים של אי הקפדה על נהלי טוהר בחינות הבגרות. רשת עמל זימנה את המנהל לבירור ולשימוע לפני פיטורים. בעקבות הזימון, המנהל החליט לפני שבועיים להתפטר.

לפי העדויות, המנהל נכנס לכיתה במהלך הבחינה, באישור המשגיח, סייע לתלמידיו לפתור סעיפים, והותיר נוסחאות ופתרונות על הלוח. הציונים בכיתה היו בהתאם – בין 96 ל-100. הוועדה במשרד החינוך קבעה שבבית הספר קיימים דפוסים פסולים של אי הקפדה על נהלי טוהר בחינות הבגרות.

תגובת רשת עמל: "הרשת רואה בחומרה כל פגיעה בטוהר הבחינות. מייד לאחר שידור הכתבה הזמינה הרשת את המנהל לשיחת בירור, ובמקביל פנתה למשרד החינוך על מנת לקבל את תוצאות הבדיקה של המשרד בעניין זה. עם קבלת הדוח החמור של משרד החינוך, הזמינה רשת עמל את המנהל לשימוע לפני פיטורים, ואף נקבע מועד לשימוע. לאחר קבלת מכתב הזימון לשימוע, הודיע המנהל על התפטרותו".

תגובת משרד החינוך: "על רקע הטענות הקשות שעלו בכתבה, מונה צוות בדיקה שבחן את הדברים. הצוות קיים בין היתר שיחות עם מורים, תלמידים וגורמים נוספים. בתום בדיקה מקיפה ויסודית, הצוות לא מצא בסיס איתן מספיק כדי להכריע בדבר הטענות שעלו בכתבה לגבי האירועים שתוארו בבחינה הספציפית סביבה נסובה הכתבה.

"עם זאת, עלה שבבית הספר קיימים דפוסים פסולים של אי הקפדה על נהלי טוהר בחינות הבגרות. לנוכח זאת, המשרד הנחה את הבעלות על ביה"ס לנקוט בשורה של צעדים להבטחת השמירה על עיקרון יסוד וחשוב מזה, לצד פעולות ליווי ופיקוח שהמשרד עצמו יפעיל באמצעות הפיקוח המחוזי".