t
אולה קרבצ'נקו

קרבצ'נקו, חבני וההתכתבויות שמעלות חשד לסחיטה מינית

חבני פרסם התכתבויות בינו לבין קרבצ'נקו - זמן קצר לפני עדותו במשטרה. "לעולם לא אהיה זונה, המוות עדיף", ענתה קרבצ'נקו כשחבני כתב לה שהוא רוצה "משהו בתמורה"
חן ביאר
24 באוגוסט 2022
21:53

בית המשפט הותיר על כנו את צו איסור הפרסום המוטל על עדויותיהם של אולה קרבצ'נקו ואדיר חבני במסגרת המשפט החוזר של רומן זדורוב. אבל חבני עצמו פרסם ברשתות החברתיות התכתבויות בינו לבין קרבצ'נקו, מהן עולה שסחט אותה מינית, ולטענתו - הדברים שכתבה לו מוכיחים את מעורבותה ברצח. 

"אמרת לי שאכפת לך ממני. תחשוב טוב על מה שאתה אומר. איפה המילה שלך?", כתבה קרבצ'נקו. חבני ענה: "זה לא קשור לאכפתיות. והמילה שלי קיימת, אני פשוט רוצה משהו בתמורה". על זה ענתה: "לעולם לא אהיה זונה, מוות עדיף". 

בהתכתבות נוספת כתבה קרבצ'נקו: "שמור את מה שהבטחת לי. החסד אליי, החופש שלי, או שמאהבה נכזבת אתה נוקם בי?". חבני ענה: "אשמור, כל עוד אקבל את מה שביקשתי". 

הבוקר הציגה הפרקליטות הודעה מראש חטיבת הזיהוי הפלילי במשטרה, ממנה עלה כי דגימת ה-DNA המיטוכונדריאלי של חבני תואמת לשלוש דגימות הקיימות באוסף המצוי במשטרה. בית המשפט קבע ששלב ההוכחות ייפתח מחדש ועדים מתחום הגנטיקה יזומנו להעיד. כמו כן, הדגימות יעברו ריצוף מלא לכל בסיסי ה-DNA, בדומה לדגימות שתוצאותיהן התקבלו בשבוע שעבר. יחד עם זאת, הפרקליטות שבה וטוענת שלראיה יש ערך נמוך.

לפני כשבוע הוצגה התפתחות נוספת בבדיקת השערה שנמצאה בזירת הרצח של תאיר ראדה, ומחזקת את האפשרות שהיא שייכת לאדיר חבני. לפני כחודש נערך ריצוף מלא של השערות בזירה ונמצא כי חבני נכלל בקבוצת האנשים שהפרופיל הגנטי שלהם תואם לזה של השערה. בכך נשללה האפשרות כי היא שייכת לזדורוב או לראדה.