t
-
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

פורר פועל להקמת בתי מטבחיים לבקר וחזירים בכל הארץ

בטיוטה לתיקון התקנות נכתב כי "אין טעמים מקצועיים להגבלת בתי מטבחיים" וצויין שהדבר יביא להגברת התחרות בענף. הצעד הזה הוא חלק ממהלך כולל שיאפשר הקמת בתי מטבחיים לבקר וצאן בכל הארץ • ח"כ משה ארבל לכאן רשת ב: "אנחנו מדינה יהודית, איפה כל הגופים שזכויות בעלי החיים לנגד עיניהם?"
אמוץ שפירא
30 באוגוסט 2022
07:51

שר החקלאות עודד פורר מישראל ביתנו פועל להסרת המגבלות על שחיטת בקר וחזירים כדי לאפשר להקים בכל הארץ בתי מטבחיים לשחיטתם - כך פורסם הבוקר (שלישי) בכאן רשת ב. בטיוטה לתיקון התקנות שפורר גיבש, מוסרת המגבלה הגיאוגרפית ויתאפשר להקים משחטות לחזירים בכל מקום, כשהתנאי היחיד הוא התאמה לדרישות הווטרינריות.

"אין כיום טעמים מקצועיים להגבלת בתי מטבחיים", נכתב בטיוטה וצויין כי הדבר יביא להגברת התחרות בענף. הצעד הזה הוא חלק ממהלך כולל שיאפשר הקמת בתי מטבחיים לבקר וצאן בכל הארץ.

ממשרד החקלאות נמסר כי "מדובר במגבלה שתוקנה לפני כ-20 שנה ואיפשרה הקמת מפעלים ברשימת מקומות שחלקם כלל לא רלוונטיים כיום". לדבריו, "המשרד הסרת המגבלה הגיאוגרפית תאפשר להקים את המפעלים באזורים מותאמים לכך, כל עוד הם עומדים בדרישות השירותים הווטרינריים, המיועדים לשמירה מיטבית על בריאות הציבור, בריאות בעלי החיים ולמזער סבל מיותר מצד בעלי החיים".

עוד נמסר: "במטרה לפעול להפחתת יוקר המחייה, המשרד פעל להסרת המגבלה הגיאוגרפית, שתביא להגברת התחרות בין המפעלים, ועל ידי כך תוביל להורדת המחירים ולהנגשת הבשר לכלל האוכלוסייה בישראל, לרבות אזרחי ישראל שאינם יהודים. בכל הנוגע להיבטי דת, יש לפנות למשרד הדתות".

חבר הכנסת משה ארבל מש"ס הגיב בריאיון לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב לפרסום, ואמר כי פנה לשר החקלאות בעניין. לדבריו, המציאות היום שבה ניתן לגדל חזירים למאכל בשני יישובים נוצריים היא מאוזנת, והשינוי שמנסה לעשות יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוא לא דמוקרטי. "אנחנו מדינה יהודית, איפה כל הגופים שזכויות בעלי החיים לנגד עיניהם?"