t
אוניברסיטת אריאל
צילום: אי-פי

למרות 3 שנות לימודים: סטודנטים באוניברסיטת אריאל לא מוכרים כעובדים סוציאלים

משרד הרווחה לא מאפשר רישום לבוגרי תוכנית ההשלמות לעבודה סוציאלית באוניברסיטה בשומרון
איתי שיקמן
06 בספטמבר 2022
07:51

סטודנטים שסיימו תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל גילו כי אינם יכולים להירשם כעובדים סוציאליים. היום (שלישי) פורסם ב"הבוקר הזה" בכאן רשת ב כי המועצה לעבודה סוציאלית במשרד הרווחה לא מכירה בתואר של הסטודנטים באוניברסיטת אריאל, על אף שסיימו תוכנית בת 3 שנים. 

כבר כמה שנים שבאוניברסיטת אריאל פועלת תכנית השלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית. התכנית מיועדת למי שלא עשה תואר ראשון בתחום, ואינו רשום כעובד סוציאלי מן המניין במשרד הרווחה. לפי פרסומי האוניברסיטה, לפחות עד לפני שבועות מספר, בתום שלוש שנות לימודים שכוללים תואר ראשון ושני יחדיו, יקבל הסטודנט תואר המאפשר קבלת רישיון לעסוק במקצוע העבודה הסוציאלית. באוניברסיטה תיקנו באחרונה את הפרסומים שלהם והוסיפו כוכבית לפיה התוכנית תלויה באישור המועצה לעבודה סוציאלית. כוכבית שלא הייתה שם כשפתחו את המסלול לפני שנים מספר.

מאוניברסיטת אריאל נמסר בתגובה: "לאחרונה הסתבר כי למרות שלאוניברסיטה ניתנה הכרה במל"ג, ולמרות שבתואר הראשון הסטודנטים מאוניברסיטת אריאל רשאים להרשם בפנקס העובדים הסוציאליים, במסגרת מסלול ההשלמות נדרש אישור נוסף של מועצת העבודה הסוציאלית. האוניברסיטה פועלת ללא לאות להמשך הסדרת הרישום של הסטודנטים במסלול ההשלמות בפנקס העובדים הסוציאליים ואנו מאמינים כי הנושא יפתר כבר בשבועות הקרובים".

מהמועצה להשכלה גבוהה נמסר: "הנושא נמצא בבירור מול אוניברסיטת אריאל. יחד עם זאת יש לציין כי המל"ג אחראית על התכנים הנלמדים והפרופיל האקדמי של המוסד. ההסמכה מתבצעת על ידי גורם חיצוני, במקרה זה משרד הרווחה".

משרד הרווחה והביטחון החברתי מסר: "היות והתכנית לא עברה תהליך מקדים של הכרה, כפי הנדרש על פי החוק, המשרד  טרם הכיר בתכנית לימודים זו. על מנת שיוכלו הבוגרים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעסוק במקצוע על פי החוק, נדרשת המלצה של ועדה מטעם המועצה לעבודה סוציאלית והכרה של השר. תהליך מינוי חברי הוועדה והמועצה נמצא בעיצומו. כשיסתיים תהליך זה ותתכנס הוועדה ותדון בתכנית בעדיפות גבוהה, על מנת לסייע לסטודנטים מהר ככל שניתן".