t
קול איסראיל – ערן זינגר

הצד"לניקיות: דילמת הזהות של בנות הלוחמים שסייעו לצה"ל בלבנון

חלק מהן נולדו בישראל, חלק מהן היו צעירות מאוד כשעזבו את דרום לבנון - אבל הבנות של אנשי צד"ל, דור ההמשך של הלוחמים שסייעו לצה"ל בלבנון עד שנת אלפיים, עדיין זוכרות רגעים קטנים משם. ערן זינגר פגש ארבע נשים שהן ישראליות אבל גם לבנוניות, ושמע על החיים בצל שתי זהויות
ערן זינגר
07 בספטמבר 2022
04:20
עודכן ב 15:38