t
נחום ברנע

האם בכוחה של ממשלה לעצור את האלימות בחברה הערבית?

מואב ורדי בשיחה עם פרשן ידיעות אחרונות נחום ברנע על המאבק הכושל של ממשלת ישראל והמשטרה בפשיעה והרציחות בקרב ערביי ישראל
השבוע
10 בספטמבר 2022
06:10