t
ישיבה
פלאש 90

בתי ספר חרדיים בניו יורק קיבלו כסף מהמדינה – בלי ללמד ליבה

כך עולה מתחקיר שפורסם בניו יורק טיימס. פוליטיקאים חששו לפעול נגד המוסדות בשל חשש מפגיעה ביחסים עם הקהילה וראשיה. לראשונה: העיתון תרגם את הכתבה ליידיש
נתן גוטמן
11 בספטמבר 2022
18:56

בתי ספר פרטיים חרדיים במדינת ניו יורק קיבלו מהממשל האמריקני בארבע השנים האחרונות סכום של כארבעה מיליארד דולר, אך סירבו כמתחייב לדאוג לכך שהתלמידים יקבלו הכשרה בסיסית בלימודי ליבה. כך עולה מתחקיר מקיף שפרסם היום (ראשון) הניו יורק טיימס.

לפי התחקיר, בבתי ספר חרדיים שהסכימו לשלוח את תלמידיהם למבחני הערכה של המדינה, שיעור הנכשלים היה כמעט 100 אחוז. עוד צויין כי פוליטיקאים מקומיים מודעים לבעיה אולם אינם פועלים לאכוף את דרישות מערכת החינות בבתי ספר חרדיים בגלל חששם שהדבר יפגע ביחסים עם הקהילה החרדית במדינה.

התחקיר, שהכנתו נמשכה כשנה, כלל ראיונות עם למעלה מ-200 אנשים המעורבים במערכת החינוך החרדית בניו יורק. הממצאים מצביעים על כך שהבעיה העיקרית היא עם הישיבות לבנים, שם אין כלל שיעורי היסטוריה ומדעים ואילו לימודי אנגלית ומתמטיקה נעשים רק ברמה בסיסית. לשיעורים אלה מוקדשים רק כ-90 דקות ביום והם נלמדים בסוף היום, אחרי לימודי הקודש.

התחקיר מצא כי בין הישיבות שהסכימו לשלוח את תלמידיהן למבחנים מדינתיים, הציונים היו כה נמוכים עד כי ניתן לקבוע שבתי הספר החרדים לבנים הם הגרועים ביותר מבחינת תוצאות מבחינת בהשוואה לכל מגזר חינוכי אחר במדינת ניו יורק. הדיווח גם כולל עדויות על כך שמורים בבתי הספר החרדים משתמשים באופן שיטתי באלימות נגד תלמידים בכיתות הלימודים, וכי בכמה מקרים תלמידים אף התקשרו למוקד החירום כדי לדווח על מכות של מורים. כמה נציגים של ישיבות חרדיות שהגיבו לתחקיר טענו כי אינו מדויק וכי כל בית ספר חרדי הוא עצמאי ולכן ישנם גם ישיבות שאכן מלמדות לימודי ליבה.

התחקיר מצא כי מדובר רק בקומץ בתי ספר וכי הרוב מקרב 50,000 הבנים החרדים שלומדים בישיבות, עושים זאת במקומות שאינם מלמדים לימודי ליבה. בשבוע הבא תדון מועצת החינוך של מדינת ניו יורק באכיפת תקנות חדשות אשר יחייבו את בתי הספר החרדים לעמוד בתנאים בהם נדרשים לעמוד כל בתי הספר הפרטיים ולפיהם יש להעניק לתלמידים תוכנית לימודים המקבילה באופן כללי לזו של מערכת החינוך הציבורית.

התחקיר מציין מדינות בעלות אוכלוסיה חרדית גדולה, בהן ישראל, אנגליה ואוסטרליה, שבכולן ישנה אכיפה של הדרישה ללימודי ליבה בישיבות, בעוד בניו יורק נמנעים ראשי המדינה וראשי העיר בניו יורק משך שנים מלעשות זאת בגלל חששם מאיבוד התמיכה של הקהילה החרדית, אשר מונה כ-200,000 בני אדם. הניו יורק טיימס פירסם במקביל גם תרגום של המאמר המלא ליידיש. זו הפעם הראשונה בה העיתון עושה כך