t
ילדים חרדים בברוקלין, ניו יורק
צילום: אי-פי

מדינת ניו יורק אישרה: מוסדות חרדיים יחוייבו להוכיח הוראה של לימודי חול

ועדת החינוך הצביעה היום על חוק לפיו בתי ספר פרטיים, ביניהם תלמודי תורה וישיבות קטנות, יהיו מחוייבים להראות שהם מלמדים לימודי חול - או שתקציבים שמגיעים אליהם ישללו. הארגון היהודי של וויליאמסבורג: "מתנגדים להחלטה. נגבור על התקנות ונמשיך לשגשג"
יאיר אטינגר
14 בספטמבר 2022
00:32

מדינת ניו יורק אישרה הערב (שלישי) כללים שיחייבו בתי ספר פרטיים, לרבות מוסדות חרדיים, להוכיח הוראה של לימודי חול. הארגון היהודי של הפרבר החרדי וויליאמסבורג הגיב: "מתנגדים להחלטה. נגבור על התקנות ונמשיך לשגשג"

לאחר דיונים מרובים, גרירת רגליים וכתיבת דוחות לאורך שנים, ועדת החינוך של המדינה הצביעה היום בעד הכללים ולפיהם ייאכף לשון החוק במדינה, המחייב בתי ספר פרטיים ללמד מקצועות יסוד באופן שיהיה "שווי ערך מהותית" לזה שנלמד בבתי הספר הציבוריים.

לפי ההחלטה, תלמודי תורה וישיבות קטנות יצטרכו לעמוד בכללים עד דצמבר 2023, ולא - ייתכן כי יישללו מהם תקציבים ממשלתיים שונים הניתנים גם לבתי ספר פרטיים. על מוסדות החינוך להוכיח הוראה של מקצועות חול על ידי פיקוח חיצוני של תוכניות הלימוד או בחינות.

שלשום פורסם תחקיר של הניו יורק טיימס לפיו בתי ספר פרטיים חרדיים במדינת ניו יורק קיבלו בארבע השנים האחרונות קרוב למיליארד דולר בסיוע ממשלתי, אבל סרבו לדאוג לכך שתלמידיהם יקבלו הכשרה בסיסית בלימודי ליבה.

לפי התחקיר, בבתי ספר חרדיים שהסכימו לשלוח את תלמידיהם למבחני הערכה של המדינה, שיעור הנכשלים היה כמעט 100%. עוד צויין כי פוליטיקאים מקומיים מודעים לבעיה אולם אינם פועלים לאכוף את דרישות מערכת החינות בבתי ספר חרדיים בגלל חששם שהדבר יפגע ביחסים עם הקהילה החרדית במדינה.