t
-
צילום: אי-פי

"ישיבה יוניברסיטי" תחויב להכיר בתא גאה

ביהמ"ש העליון בארה"ב דחה את הערעור של האוניברסיטה היהודית-אורתודוכסית על פסק דין, שחייב אותה להכיר בתא להט"בי שהוקם בה
נתן גוטמן
15 בספטמבר 2022
04:42

האוניברסיטה היהודית אורתודוכסית האמריקנית "ישיבה יוניברסיטי" בניו יורק תיאלץ להכיר בתא הסטודנטים הלהט"בים שהוקם בה, כך פסק הלילה (חמישי) בית המשפט העליון בארצות הברית. העליון דחה את ערעורה של האוניברסיטה על פסק דין שחייב אותה לעשות זאת.

חמישה משופטי בית המשפט העליון צידדו בדחיית הערעור, לעומת ארבעה שסברו שיש לקבלו. תא הסטודנטים הלהט"בים במוסד החינוכי האורתודוכסי הוקם לפני כארבע שנים, אך הישיבה החליטה שלא להכיר בו רשמית בנימוק שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם ערכי התורה ועם אופייה הדתי של הישיבה.

עם זאת, בית משפט במדינת ניו יורק פסק שחוק מקומי נגד אפליה מחייב את הישיבה להכיר בתא הלהט"בי משום שייעודהּ העיקרי הוא חינוך והיא אינה מקום פולחן דתי. ב"ישיבה יוניברסיטי" במנהטן לומדים כ-6,000 תלמידים.