t
.

"אין בעיה ללמוד אנגלית, אנחנו צריכים כסף": הקולות האמיתיים במשבר החרדי

מחלוקת חריפה בין חסידות בבעלז לזרם הליטאי איימה על עתיד מפלגת יהדות התורה וגוש הימין בכלל. סולימאן מסוודה הגיע לירושלים כדי לשמוע מבפנים על מה המהומה, האם החרדים בעצם רוצים לימודי ליבה או שהם סובלים רק מסיבות פוליטיות?
סולימאן מסוודה
17 בספטמבר 2022
19:22