t
המשבר החרדי
כאן חדשות

המשבר החרדי בגלל האיום על יציבות יהדות התורה

המגזר החרדי יודע בדרך כלל לאיזה מפלגה להצביע, רק שהמשבר הזה הוביל לאי יציבות וערעור על המפלגה הדומיננטית ביותר
יאיר אטינגר
18 בספטמבר 2022
23:19