t
מוסא סרסור חולון
.

חודש לפני הפיגוע בחולון - הפלסטינים המליצו לאשפז את המחבל

לידי כאן חדשות הגיעו מסמכים רשמיים מטעם משרד הבריאות הפלסטיני על מצבו של סרסור | אז למה הוא קיבל היתר עבודה?
נורית יוחנן
22 בספטמבר 2022
13:51

במערכת הביטחון לא מבצעים בדיקות יזומות על מה המצב הנפשי של פלסטינים שמבקשים לקבל אישור כניסה לישראל. אין מניעה כלל על שום היתר לא משנה אם  אכן קיימת בעיה רפואית, פיזית או נפשית. היום פורסם (חמישי) בתוכנית בחצי היום בכאן רשת ב, כי המחבל מוסא סרסור מקלקילה, שרצח את הקשישה בת ה-84 שולמית רחל עובדיה בחולון, קיבל המלצה לאשפוז.

סרסור קיבל אישור כניסה לישראל למרות רישומים של מסמכים רפואיים רשמיים של הרשות הפלסטינית בחודש שעבר. הרופאים המליצו לאשפז את סרסור במוסד פסיכיאטרי, כשבין השאר היה מעורב בתקרית אלימה במרפאה פלסטינית כשהגיע לבדיקה. 

לידי כאן חדשות הגיעו מסמכים רשמיים מטעם משרד הבריאות הפלסטיני על מצבו של סרסור. במסמכים נרשמה המלצה לאשפז אותו במוסד פסיכיאטרי בבית לחם בעקבות איומים לפגוע בצוות הרפואי המטפל והמשך איומים גם כשהמשטרה הפלסטינית נכחה במרפאה. גורמים במנגנוני הביטחון הפלסטיניים טענו בפנינו, שישראל היא זאת שעשתה את הטעות ואפשרה לסרסור להיכנס, חרף העדויות על מצבו הנפשי הקשה.

כשפלסטינים ניגשים לקבל היתר כניסה לישראל מכל סוג שהיא במערכת הביטחון, שאחראית על מתן אישור להיתר כניסה, לא בודקים באופן יזום את מצבו הרפואי של המבקש. לא בודקים גם מצב גופני וגם לא מצב נפשי, רק אם קורה והדבר עולה באבחון, זה יכול להוביל לבדיקה נוספת, של תשאול פנים מול פנים ועוד. אין כלל מנחה וברגע שמתגלה בעיה רפואית - לא מאשרים את הכניסה לישראל. בביטחון בודקים כל מקרה לגופו, במקרה של סרסור היתר חיפוש העבודה ניתן בתנאי של היעדר חומר ביטחוני שלילי. משמע על פי אותם גורמים לא הייתה אינדיקציה לבצע תשאול פנים מול פנים עם סרסור כיוון, שהוא אינו פוטנציאל למחבל.