t
המחלקה היהודית

המחלקה היהודית | פרק 2 - חשש לאירוע ביטחוני?

אהוד ממשיך במשימה שקיבל מתאגיד השידור הציבורי, ומתייצב במשרדים של כאן בערבית כדי לצלם סרטון בנושא מצוות הפרשת חלה. עובדי החטיבה בערבית מופתעים לגלות אותו בלוק קצת שונה
מערכת כאן חדשות
02 באוקטובר 2022
14:08