-

הוויכוח על תקציבי הישיבות

כוונתה של הממשלה המיועדת להכפיל את תקציב המלגות לאברכים ולבחורי ישיבה מצית פולמוס ישן אך עדכני יותר מתמיד. בכמה כסף מדובר? מה עשויות להיות ההשלכות על שילוב החרדים בשוק העבודה? איך רואים את זה באוצר ומנגד ברחוב החרדי? | האזינו
עוד יום עם חן ביאר
15 בנובמבר 2022
07:22

בימים שלאחר הבחירות השיח כאן היה שיח משפטי ונראה היה שגולת הכותרת של השינויים שתבקש הממשלה החדשה שעומדת לקום כאן לחולל נוגעת למאזן הכוחות בין הרשויות - חיזוק הכנסת והממשלה, על חשבונה של הרשות השופטת.

הוויכוח על תקציבי הישיבות | האזינו לפרק של עוד יום

אבל הנה התעוררה לה לחיים עוד מחלוקת, מוכרת, ותיקה ורוויית יצרים. חזית אחידה של יהדות התורה, ש"ס והציונות הדתית, דורשת העלאה דרמטית של התקצוב לישיבות, כולל תוספת למגלות הקיום של לומדי התורה.

זעקות השבר לא איחרו לבוא, וכל המגיבים הסתדרו מייד במקומותיהם הטבעיים. החילונים שמתחרפנים מזה שבכספי המסים שלהם צריך לממן בני ישיבות והחרדים שמשתוממים על חוסר ההבנה של החילונים, שהרי מה חשוב יותר לממן אם לא את לומדי התורה?

חן ביאר ניסה להבין עם ליאל קייזר ועקיבא ווייס בכמה כסף מדובר? מה עשויות להיות ההשלכות על שילוב החרדים בשוק העבודה? איך רואים את זה באוצר, ומנגד, ברחוב החרדי? ובאופן כללי - על מה כל המהומה?