t
שקיעה

התחזית: שמיים בהירים

מזג אוויר נוח עם עלייה בטמפרטורות והתחממות שתורגש בעיקר במישור החוף
שרון וכסלר
18 בנובמבר 2022
23:29
עודכן ב 06:05

מזג אוויר נוח עם עלייה בטמפרטורות ושמיים בהירים. היום (שבת) יהיה בהיר לחלוטין עם התחממות שתורגש בעיקר במישור החוף.