כאן שיר | מוריד הגשם, מעורר השביתות

"נתן לי אבי סטירת לחי ואמר זה אני מוריד הסטירה" | אהרון אלמוג
מערכת כאן
22 בספטמבר 2016
13:40