החלטות המועצה 2016

החלטות מישיבות המועצה 2016

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 18

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 17

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 16

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 15

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 14

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 13

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 12

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 11

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 10

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 9

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 8

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 7

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 6

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 5

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 4

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 3

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 2

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 1