החלטות המועצה 2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 1

החלטות מועצה מישיבה מספר 2

החלטות מועצה מישיבה מספר 3

החלטות מועצה מישיבה מספר 4

החלטות מועצה מישיבה מספר 5

החלטות מועצה מישיבה מספר 6

החלטות מועצה מישיבה מספר 7

החלטות מועצה מישיבה מספר 8

החלטות מועצה מישיבה מספר 10

החלטות מועצה מישיבה מספר 11

החלטות מועצה מישיבה מספר 12

החלטות מועצה מישיבה מספר 13

החלטות מועצה מישיבה מספר 14

החלטות מועצה מישיבה מספר 15

החלטות מועצה מישיבה מספר 16

החלטות מועצה מישיבה מספר 17