רחל וחיים מרגוליס, ניצולי שואה מרומניה

"אנחנו לא נישאר עוד הרבה זמן"

כ-80 אלף ניצולי שואה שעלו לישראל אחרי 1953 מקבלים רק קצבה שנתית של כ-4,000 שקל. הם אינם זכאים לגמלה חודשית ושורת הטבות שמקבלים מי שעלו קודם
צח שפיצן
23 באפריל 2017
18:15