60 אלף כלבים בריאים מומתים בכל שנה

על כל כלב שמאומץ מהכלביות ומהעמותות מומתים שישה כלבים, רק כי אין מספיק מקום
09 במאי 2017
12:01