t
הרב שרלו

כאן דעה | הרב שרלו עונה לסערה בנושא תרומת איברים

הרב שרלו עונה לסערת השו"ת בנושא תרומת איברים ומציג את הצד השני במחלוקת. לדעתו הסרטון יוצר תדמית לא נכונה של ההלכה. האמת היא שיש מחלוקת בהלכה
מערכת כאן
12 במאי 2017
13:17