שבע אקטואלי | 16.5.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ומיכל רבינוביץ'.
16 במאי 2017
21:08