מימין: הרבה חיה בקר ועינת לוי
מימין: הרבה חיה בקר ועינת לוי

הגבעה הצרפתית: מפגש קצוות

האם אפשר ליצור דיאלוג בין האוכלוסיות השונות כל כך, שמרכיבות את מרקם החיים הירושלמי?
שאול אמסטרדמסקי
21 במאי 2017
23:13