כאן מדע | האם ניתן להוריש תכונות נרכשות?

במחקר שנערך במעבדה של ד"ר עודד רכבי, בודקים האם דברים שקורים לנו ושמשפיעים עלינו יכולים להפוך לתכונות מורשות?
מערכת כאן
28 במאי 2017
14:07