כאן מציינים | מגילת רות: מגילת החסד

מדוע בחג השבועות, חג מתן תורה, חג כה חשוב ביהדות בוחרים לקרוא דווקא מגילה המפארת את התנהגותה של מי שכלל לא הייתה יהודיה?
מערכת כאן
30 במאי 2017
10:22