שבע אקטואלי | 1.6.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ומיכל רבינוביץ'
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00