שבע אקטואלי | 4.6.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ורועי שרון
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00