שבע אקטואלי | 6.6.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ורועי שרון.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00