מוכים ומפוטרים

עובדי מזכירות בחברת עמידר ספגו אלימות מדיירים. הנהלת החברה החליטה לפטרם
מערכת כאן
11 בדצמבר 2017
07:37